...
รายละเอียดต่างๆ  
  หน้าแรก
  แนะนำประวัติอาจารย์วิเชียร
  การพยากรณ์โชคชะตา
  การตั้งศาลพระภูมิ
  ฮวงจุ้ยกับการค้าและที่อยู่อาศัย
  รวมวัตถุมงคล
  วัตถุมงคลยอดนิยม
  ประสบการณ์จากลูกศิษย์ถึงอาจารย์
  ใต้ลานอโศก(บทความธรรมะ)
  ติดต่ออาจารย์ทางอีเมล์
ฮวงจุ้ยกับการค้าและที่อยู่อาศัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยว ฮวงจุ้ย กับชีวิตและการทำงาน

 

ฮวงจุ้ย คือ อะไร? "ฮวง" แปลว่า ลม หรือ ฟ้า "จุ้ย" แปลว่า น้ำ หรือดิน ฉะนั้นฮวงจุ้ย หมายถึงความสมดุลย์แห่งธรรมชาติที่เกี่ยวพันธ์กับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมชีวติมนุษย์เรา ฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบที่ 1 ฮวงจุ้ยคนเป็น คือ สิ่งที่มีชีวิต ก็คือที่อยู่อาศัย เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยาง พลังที่เคลื่อนไหว เช่น บ้าน สำนักงาน โรงงาน เป็นต้น แบบที่ 2 ฮวงจุ้ยคนตาย คือ หลุมฝังศพ เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยิน พลังที่อยู่นิ่ง

ฮวงจุ้ยเป็นพลังธรรมชาติที่สามารถปรับดวงชะตามนุษย์เราให้ดีและเลวได้ ฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกับพลังที่พัดพลิ้วบนพื้นโลกไหลเวียนวนกลางนภากาศเคลื่อนไหวไปตามสายลม และแทรกซ่านไปในสายน้ำ ที่เรียกว่าพลัง "ชี่" ฮวงจุ้ย หรือพลัง "ชี่" คือพลังธรรมชาติที่หมุนเวียนอยู่รอบกายเราและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติทั้งในบ้านและนอกบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนชีวติเราให้เป็นไปตามสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ธรรมชาติ

ฮวงจุ้ย คือ ศิลป์แห่งการควบคุมและความเข้าใจระหว่าง "ลมและน้ำ" ชาวจีนโบราณแสวงหาคำอธิบายกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการทอดตัวของแม่น้ำ และการเรียงตัวของทิวเขา และการนำมาเปรียบเทียบกับพลังจักรวาลของเรื่องมังกรเขียว เสือขาว หงษ์แดง เต่าดำ และยังพบไปว่ามังกรแห่งจักรวาลคือลมหายใจเข้าออกที่เป็นพลัง "ชี่" ได้อย่างไรเชื่อกันว่า "ชี่" คือ อำนาจที่ทำให้เกิดภูมิลักษณ์ต่าง ๆ นานาขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ ลำธาร สีสันและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ บนพื้นโลก รวมทั้งชีวิตมนุษย์เรา และสัพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย

ฟ้าดินบันดาลชะตาชีวิตมนุษย์เราให้เกิดตามดวงชะตาฤกษ์ยามที่เกิด มนุษย์ก็มีดวงชะตาเป็นไปตามฟ้ากำหนดและมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบเสริมแต่งให้ชีวิตเรามีรสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์และสุข ไปตามจังหวะของชะตาชีวิต และเป็นไปตามพลังที่วนเวียนเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาชีวิตมนุษย์เรา โดยเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของพลัง "ชี่" ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่รอบกายตลอดเวลา

ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงมีลักษณะแตกต่างกัน บางก็สูง บางก็ต่ำ บางก็แหลม บ้างหันด้านข้างออก โดยคิดว่าเป็นลักษณะของความสวยงาม แต่บางที่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อาจจะทำร้ายบ้านที่เราอยู่อาศัยหรือบางที่ก็อาจจะส่งเสริมให้เราดีก็ได้ เช่น ถนนสีลม มีการสร้างทางรถไฟฟ้าและได้ผ่านอาคารสำคัญมากมายในระหว่างการก่อสร้าง ได้สร้างคานรองรับทางรถไฟฟ้านั้น มีส่วนที่ทำให้เจ้าของกิจการเดือดร้อนได้ก็มี ซึ่งเกิดจาก "ชี่" ของคานนั้น ๆ ไปกระทบกับตัวอาคารให้มีการสับสนขึ้นกับกิจการนั้นได้พลังเร้นลับ หรือ "ชี่" เหล่านี่้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกระทบได้

ฮวงจุ้ย เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นศิลปของการตบแต่ง ทุกอย่างให้เกิดความสมดุลย์และกลมกลืนทั้งภายในและภายนอกอาคาร อย่าให้เกิดพลัง ชี่ ที่ไม่เหมาะสมมากระทบกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้

ฮวงจุ้ยที่ที่ดี ควรจะเป็นฮวงจุ้ยที่เรียบง่ายและมีความสัมพันธ์กับดวงชะตาของเราด้วย โดยเมื่อดวงชะตาของเราไม่ดีก็สามารถปรับฮวงจุ้ยให้เสริมดวงดวงชะตาให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยเสียก็สามารถทำให้ดวงชะตาพลอยไม่ดีไปได้ ดังนั้น จึงพูดได้ว่าฮวงจุ้ยก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรา

ฮวงจุ้ยส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไร?
ชะตาชีวิตของคุณ คือ ปัจจัยหลักที่กำหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตคุณให้ดีหรือเลว ฮวงจุ้ยของบ้านและสำนักงานของคุณก็สามารถช่วยบรรเทาด้านลบของชะตาชีวิตคุณได้ และ่ส่งเสริมด้านบวกของชีวิตให้ดีขึ้นได้เช่นกัน ดัีงเช่น
ถ้าโชคชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีก็จะช่วยเสริมให้ผลแห่งความสำเร็จของคุณอำนวยผลถึงชั้นสูงสุด แต่ถ้าฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ก็จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายของคุณต่อไปได้

ถ้าโชคชะตาของคุณปานกลาง ฮวงจุ้ยที่ดี จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง เพราะมันให้สภาพแวดล้อมที่มาสนันสนุนพลัง "ชี่" ที่คุณต้องการ ทั้งส่งเสริมความสามารถในด้านความคิดอย่างชัดเจน และากรตัดสินใจอย่างถูกต้อง แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี ก็จะทำให้คุณใช้วิจารณญาณอย่าผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรด้านวัตถุและการเงินของคุณถ้าโชคชะตาของคุณอ่อนแอ ฮวงจุ้ยที่ดีจะให้สภาพแวดล้อมที่จะป้องกันคุณจากการตัดสินใจและการกระทำที่ผิดพลาดได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี จะทำให้คุณตกอยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่งขึ้น อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียทางการเงิน รวมทั้งจะเกิดปัญหาในชีวิตและครอบครัวได้

ผลของฮวงจุ้ยที่ดีทำให้คุณโชคดีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ควรได้ คุณจะต้องมีคุณธรรมและเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การคืนโชคลาภให้กับสิ่งที่คุณได้ คือการสร้างกรรมดีทั้งปวงToday, there have been 1 visitors (3 hits) on this page!
เจตนาและวัตถุประสงค์ของเวปไซด์  
   
Advertisement  
   
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=